Opublikowano: 12 maj 2010

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W SZCZECINIE
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
Tel. (091) 4861556, fax (091) 4861557
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

o g ł a s z a p r z e t a r g p i s e m n y n i e o g r a n i c z o n y

na sprzedaż osobowego samochodu typ:
OPEL VECTRA B 1.8i kat. Nr rej. ZS 30152 rok produkcji 2001, przebieg 164 104 km*


Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Funduszu. Cena wywoławcza wynosi 5 500,00 zł. brutto (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset złotych).

Oferta powinna zawierać
• imię, nazwisko, adres,
• nazwę, siedzibę i status prawny oferenta wraz z aktualnym wpisem z rejestru sadowego lub ewidencji oraz z upoważnieniem dla osób mających reprezentować oferenta w przetargu i podpisać umowę,
• datę sporządzenia oferty,
• oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
• oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty,
Sprzedający żąda wniesienia wadium w wysokości 500,00 złotych (pięćset złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego: BOŚ S.A. O/Szczecin Nr 77 1540 1085 2001 5310 7451 0008. Wniesienie wadium na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego). Oferent, który wniesie wadium po upływie terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta nie będzie rozpatrywana.

Przedmiot przetargu można oglądać na parkingu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, w dniach: 12-19.05.2010 r.
w godz. 8.00 – 13.00 po wcześniejszym kontakcie z Kierownikiem Administracyjnym.

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest podpisać umowę w ciągu 14 dni liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Po tym terminie oferta przestaje wiązać strony. Oferent, który nie dokona zapłaty ceny nabycia w ciągu 14 dni liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, traci prawa wynikające z wygrania przetargu oraz wadium. W przypadku wycofania oferty przez oferenta lub nie podpisania umowy w wyznaczonym terminie, Fundusz ma prawo wybrać ofertę następną w kolejności bez konieczności rozpisywania drugiego przetargu.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej cenie komisja zorganizuje dodatkowy przetarg skierowany do oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu przed zawarciem umowy bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje udziela kierownik administracyjny - Gabriel Suchodolski, nr tel. 91 486 15 56 wew. 120 w godz. 8.00 – 13.00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG VECTRA 1” w sekretariacie sprzedającego do 20.05.2010 r. do godz. 12.30.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.05.2010 r. o godz. 13.00 w siedzibie sprzedającego.
*Samochód jest w ciągłej eksploatacji, tym samym przebieg może ulec zmianie.
 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Opinia_rzeczoznawcy_Vectra_1.pdf)Opinia_rzeczoznawcy_Vectra_1.pdf2982 Kb2010-05-12 11:19
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2010-05-12 11:16
Dokument utworzył(a): 43Dokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 11:03Data opublikowania: 2010-05-12 11:16
Liczba odsłon: 1799Historia zmian