Opublikowano: 03 marzec 2009

Dostawa bonów 2006

 

Znak sprawy:WF/203-06-DA/783/06

 

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 o wartości do 60.000 EURO.
 

 

 
OGŁOSZONO:
- w miejscu ogólnie dostępnym:                         tablica ogłoszeń Biura WFOŚiGW w Szczecinie w dniu 08.03.2006r. o godzinie 8:00
- na stronie internetowej:                                             www.wfos.szczecin.pl w dniu 08.03.2006r
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
                                                  Wodnej w Szczecinie
b) kod, miejscowość, województwo:             71-323 Szczecin, zachodniopomorskie
c) ulica, numer domu, nr pokoju:                     Solskiego 3 pok. 206
d) numer kierunkowy:    091 tel. 486 15 56   fax. 091 486 15 57
e) adres e-mail:              Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2) Ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę bonów towarowych w ilości:
845 szt. – bony o nominałach 20 złotowych,
342 szt. – bony o nominałach 50 złotowych,
w terminie do dnia 05.04.2006 r.
oraz dostawę bonów towarowych w ilości:
845 szt. – bony o nominałach 20 złotowych,
342 szt. – bony o nominałach 50 złotowych,
w terminie do dnia 12.12.2006 r.


- miejsce realizacji zamówienia:             Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie, ul. Solskiego 3 - Biuro Szczecin
                                                                               w Koszalinie, ul. Kościuszki 33 – Biuro Koszalin


3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) Rodzaj zamówienia: dostawy, kod wg. CPV 22865000-1
5) Termin realizacji zamówienia:             I termin do 05.04.2006 r.                    
                                                          II termin do 12.12.2006 r.               
6) Specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) można odebrać:
-         osobiście, w siedzibie zamawiającego, przy ul. Solskiego 3 w szczecinie, pok. 206,
-         przesyłając wniosek faksem, niezwłocznie potwierdzony pisemnie
7) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:    
w przedmiocie formalno-prawnym:
a) imię i nazwisko: Jan Świerczewski
b) telefon: 091- 4861556 wew. 120; 0605 031 322
c) nr pokoju: 204
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9.00-11.00     
 
w przedmiocie zamówienia:
a) imię i nazwisko: Jan Świerczewski
b) telefon: 091- 4861556 wew. 120; 0605 031 322
c) nr pokoju: 204
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9.00-11.00      
8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz artykułu 22 .
9) Miejsce i termin składania ofert
Miejsce składania: siedziba zamawiającego, sekretariat pokój nr 206, I piętro, w terminie do dnia
23.03.2006 r. do godz. 10:00
10) Termin i miejsce otwarcia ofert - 23.03.2006 r. do godz. 10:30, siedziba zamawiającego, pok. nr 001
11) Termin związania ofertą:           30 dni.
12) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
           cena (koszt)                                             20 %,
           dostępność placówek handlowych         80%.
                                                                                                       
                                                                                                Prezes Zarządu   WFOŚiGW        
                                                                                                                 Lech   Pieczyński          
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:27
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:42Data opublikowania: 2009-03-03 11:27
Liczba odsłon: 1506Historia zmian