Opublikowano: 03 marzec 2009

 

 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej woj. zachodniopomorskiego – Biuro w Koszalinie  ul. Kościuszki 33
 
ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości do 60.000 euro
na sprzątanie budynku Biura WFOŚiGW w Koszalinie
  
Termin realizacji zamówienia 1.11.2005 r . – 31.10.2008 r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać  w siedzibie zamawiającego, pokój 3 lub za zaliczeniem pocztowym.
Termin składania ofert upływa dnia 20 października 2005 r. o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2005 r. o godz. 11.00
 w siedzibie zamawiającego, pokój 03.

 
Uprawniony do kontaktów z oferentami: Jan Sachs, tel. 0 94 34 64 366 w godz. 8.00 – 15.00

 

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:48
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:40Data opublikowania: 2009-03-03 11:48
Liczba odsłon: 3044Historia zmian