Opublikowano: 19 czerwiec 2013

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3,
71-323 Szczecin, planuje zlecenie opracowania założeń dotyczących przebudowy budynku wczasowego przy ulicy Bolesława Prusa 7 działka nr 96 obręb ewidencyjny 1 w Świnoujściu.

 

Proszę o przygotowanie i przesłanie do WFOŚiGW oferty na opracowanie założeń dotyczących przebudowy budynku w Świnoujściu jak opisano powyżej.  Zaznaczam, że niniejsze pismo nie stanowi zapytania ofertowego w myśl przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, służy jedynie rozpoznaniu rynku i oszacowaniu kosztów zamówienia. W przypadku, gdy ustalanie wartości przedmiotowego zamówienia spowoduje konieczność zastosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy którzy złożą swoją ofertę w wyniku niniejszego zapytania ofertowego, zostaną powiadomieni o wszczęciu postępowania.

Szacunkowe koszty powinny uwzględniać wszelkie koszty konieczne do przygotowania opracowania j.w.

Poniżej znajdą Państwo informacje o oczekiwaniach WFOŚiGW w Szczecinie w zakresie  opracowania założeń dotyczących przebudowy budynku w Świnoujściu :

1.      Zakres doradztwa obejmuje:

 • Przygotowanie założeń dotyczących programu funkcjonalno- przestrzennego możliwości przebudowy  budynku na funkcje hotelowe- w 2 wariantach;
 • Wstępna ocena stanu technicznego budynku pod kątem możliwości przebudowy,
 • Przygotowanie założeń dotyczących zagospodarowania terenu pod kątem lokalizacji maksymalnej ilości miejsc parkingowych,
 • Analizy możliwości przebudowy elewacji – budynek z lat 30 XX w.
 • Przygotowanie Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. z późniejszymi zmianami).
 • Oszacowanie wstępnych kosztów inwestycji

2. Charakterystyka budynku istniejącego:

 • Budynek  wczasowy  przy ulicy Bolesława Prusa 7 działka nr 96 obręb ewidencyjny 1 w Świnoujściu
 • Powierzchnia zabudowy 229 m2
 • Powierzchnia użytkowa 361,13 m2
 • Kubatura budynku 1 732 m3
 • Budynek III kondygnacyjny
 • Więźba dachowa drewniana – dach mansardowy kryty dachówką
 • Budynek z lat 30 XX w. 

3. Dokumenty posiadane przez Zamawiającego:

 • Operat szacunkowy
 • Protokół z okresowej kontroli pięcioletniej stanu technicznego obiektu budowlanego.

Dokumentacja zostanie przekazana w 3 egzemplarzach drukowanych oraz wersji elektronicznej [pliki MS Office oraz PDF.]

4. Termin realizacji zamówienia : 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

5. Kryterium wyboru :100 % cena netto

6. Sposób przygotowania i termin złożenia oferty

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez wykonawcę oraz zawierać szacunkową wartość realizacji inwestycji. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , faksem na nr: 91 486 15 57,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 206
( sekretariat ) ,  do dnia 24.06.2013 do godz. 10:00. Koperta, w której będzie dostarczona oferta powinna zawierać oznakowanie : „Oferta na opracowanie założeń przebudowy budynku w Świnoujściu - szacowanie wartości”

7. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.wfos.szczecin.pl

8. Kontakt z osobą prowadzącą zamówienia w imieniu zamawiającego :Anna Fleming-Uss, tel. 91 486 15 56 wewn. 117, adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku firm projektowych i uzyskanie wiedzy nt. kosztów opracowania założeń dot. przebudowy budynku wczasowego w Świnoujściu.

Do pobrania:

- zapytanie ofertowe

- formularz ofertowy

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-06-19 14:00
Dokument utworzył(a): Zbigniew HutyraDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 09:57Data opublikowania: 2013-06-19 14:00
Liczba odsłon: 1485Historia zmian